capital H bouwt aan innovatie-ecosystemen die de transitie van onze maatschappij mogelijk maken


capital H

capital H inspireertbekrachtigt en verbindt mensen om binnen hun werkomgeving voorlopers te worden in een maatschappij die continu in verandering is.

We bouwen aan dit nieuw type menselijk kapitaal door strategische concepten, trainingen & coaching.

We begeleiden en faciliteren individuen, teams, organisaties en netwerken tot innovatieve en ondernemende transitieleiders.

Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt om met je organisatie maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Onze aanpak in 4 stappen

1.

maak een ontwerp van het transitie-framework en programma met lokale stakeholders en je team;

2.

visualiseer de gewenste toekomst en ontwikkel het pad daar naartoe;

3.

bouw aan je locale capaciteit en het netwerk dat nodig is om een duurzaam ecosysteem te implementeren;

4.

lever een trainings- & ontwikkelingsprogramma op maat.

 


Lees meer over onze aanpak en methodesDoor onze Europese partners en klanten hebben we toegang tot een internationaal netwerk van innovatieve bedrijven, Start-ups, MKB, de beste universiteiten en publieke organisaties.

Onze motivatie

We leven in een maatschappij die continue verandert. Veel mensen zijn onzeker over de toekomst: klimaatverandering, terroristische aanslagen, een fragiel financieel systeem, nieuwe digitale technieken en demografische veranderingen beïnvloeden onze kijk op de toekomst. We hebben het hier niet over een transitie naar een nieuw tijdperk. Nee, onze maatschappij is in een continue staat van verandering. Op het moment dat we de ene uitdaging onder controle hebben, is een nieuwe verandering al weer onderweg. Deze aanhoudende staat van transitie beïnvloedt niet alleen ons persoonlijke leven maar heeft ook invloed op onze economie en werkomgeving. Bedrijven en organisaties zullen zich moeten aanpassen aan deze maatschappelijke uitdagingen om een gezonde en duurzame economie en marktwerking te kunnen garanderen.

 

Mensen zijn evolutionaire wezens die zich goed kunnen aanpassen aan maatschappelijke veranderingen. Maar de snelheid waarin de huidige veranderingen plaatsvinden is zo hoog dat het een steeds grotere uitdaging wordt voor onze adaptieve kwaliteiten. Een 'nieuw type' mens is nodig. Een mens die zich snel kan aanpassen en diverse rollen op zich kan nemen. Een menselijke soort die creatief, flexibel en ondernemend is, en niet bang is in een steeds maar veranderende maatschappij. Een persoon die met verschillende disciplines kan samenwerken en zo de uitdagingen van onze tijd succesvol aan kan pakken.